Loopgroep 1

ALGEMENE INFORMATIE LOOPGROEP 1

Voor wie
Loopgroep 1 is voor wedstrijdgerichte lopers, van 10 km tot de marathon, die elkaar (in een goede sfeer) willen stimuleren en door onderlinge competitie tot (nog) betere prestaties willen komen! Loopgroep 1 is zo voor iedereen die enthousiast is om aan wedstrijden deel te nemen en bereid is daarvoor de nodige trainingsarbeid te verrichten.

flevo Delta1

ook genoeg ontspanning bij deze groep!!!

Niveau
Om de gezamenlijke trainingen goed en verantwoord te laten verlopen mag het niveauverschil in de groep niet te groot zijn. De limiet voor mannen en vrouwen  is 50 min op de 10 km en/of 1:50 op de halve marathon. Van de atleten wordt verwacht dat ze nagenoeg alle trainingen volgen. Indien men niet aan de training kan deelnemen, wordt men verzocht zich af te melden bij de trainer.
Er wordt verwacht dat je zeer regelmatig in groepsverband of individueel duurlopen uitvoert. Atleten worden geadviseerd een wedstrijdlicentie aan te vragen; dit is echter niet verplicht.

De toelating tot deze groep gaat in overleg met de trainer(s); de belangrijkste eis is motivatie om wedstrijden te lopen en elkaar te stimuleren goed hiervoor te trainen.

Waar
De trainingen worden zowel op de atletiekbaan van Flevo Delta alsook buiten het sportcomplex gegeven.

Wanneer
De trainingen worden gehouden op dinsdag- en donderdagavond om 19.30 u. vanaf het clubhuis van Flevo Delta. Duur van de trainingen is ca. 1½ uur.

In het Roggebotse bos trainen:
Op zaterdagmorgen is er een duurloop van ca. 1½ tot maximaal 2 uur door de mooie natuur van het Roggebotsebos. Het tempo wordt door de lopers samen bepaald, maar de richttempo is duurloop 1 (ong. 6 min/km) We starten om 9.30 uur bij de parkeerplaats op de hoek van het Roggebotsebos, bij de verkeerslichten op de Hanzeweg. Vaak wordt de route zo gemaakt dat je na bijvoorbeeld 10 km kan afhaken. Al je jezelf hebt aangemeld bij Kees Willems ontvang je van tevoren die route van die dag.

Planning
De jaarplanning wordt door de trainers samengesteld rond een aantal wedstrijddoelen welke in gezamenlijk overleg tussen trainers en atleten worden vastgesteld. Het streven is maximaal 6 wedstrijddoelen per jaar (aangevuld met enkele trainingswedstrijden). Naast deze zes wedstrijden kan iedere atleet in samenspraak met de trainer naar enkele persoonlijk gekozen wedstrijden toewerken.

Clubactiviteiten van Flevo Delta zullen ingepast worden in de schema’s zodat zoveel mogelijk mensen aan deze wedstrijden kunnen deelnemen.

Trainingsschema
Het trainingsschema ontvang je via de trainers.

Contact trainers loopgroep 1
Adriaan Sparreboom, tel.: 06-43707057, E-mail: Adriaan Sparreboom
Harriëtte Foppen, tel.: 06-36140582, E-mail: Harriëtte Foppen